Portfolio

Dawid Dębiec


Zobacz więcej

Moje prace


Projekty logo

Kalendarz dla uczelni

Projekt serii plakatów, tematem plakatów jest BHP

Plakat filmowy wykonany w Illustratorze

Ćwiczenia z Photoshopa

Kampania reklamowa

Plakat konkursowy z czasów Technikum

Projekty wzorów na koszulki

Projekt serii książek

Timelaps

O mnie

Aktualnie kształcę się na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, jestem otwarty i lubię się uczyć, potrafię szybko nawiązywać nowe kontakty, jestem komunikatywny i kreatywny, Grafika jest moim zawodem ze względu na to że rozwija ona moją wyobraźnię i pozwala na wolność w kreowaniu.